Home About us Story Contact
Ik ga voor het recht om grootgebracht te worden zonder dat ik kleingehouden word.

© 2016 A.Rokosa All rights reserved.

Wie zijn wij? Handjes thuis is een organisatie die strijdt tegen kindermishandeling, wij proberen zo veel mogenlijk kinderen te helpen. Dankzij verschillende acties en verschillende activiteiten, bereiken we steeds meer kinderen die we kunnen steunen.

 

 

Ieder jaar worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld.